KOMISJE

 • DOKTOR ALOJZY - PRZEWODNICZĄCY
 • OZIMINA JAN - V-CE PRZEWODNICZĄCY
 • ZAWIŚLIŃSKI JACEK - SEKRETARZ
 • NAWROCKI ARKADIUSZ- PRZEWODNICZĄCY
 • URBAŃCZYK RYSZARD - V-CE PRZEWODNICZĄCY
 • ANNA GOTZ - SEKRETARZ
 • Sebastian Idczak
 • Remigiusz Smoliński
 • Krzysztof Chlebowski
 • Sebastian Hendel
 • Aleksander Frejowski – przewodniczący
 • Sonia Dzionsko - sekretarz
 • Tomasz Kuźniarz - referent ds. obsady i obserwacji
 • Mateusz Konieczny - referent ds. sędziów klubowych
 • Paweł Kłyk - referent ds. ewidencji i finansów
 • Paweł Dziopak - v-ce przewodniczący ds. szkolenia

Karakuszka Zygmunt - Przewodniczący

Szachnitowski Kazimierz - Wiceprzewodniczący

Maryjosz Roman - Wiceprzewodniczący

Pindel Stanisław - Sekretarz

Członkowie Klubu:

 • Barcik Jerzy
 • Budny Ryszard
 • Cieślak Jerzy
 • Doktor Alojzy
 • Draczyński Adam
 • Góra Edward
 • Gryzło Stanisław
 • Guziel Józef
 • Jarek Stefan
 • Kancelista Józef
 • Mazur Henryk
 • Nowak Kazimierz
 • Ozimina Jan
 • Pisarek Tadeusz
 • Pławecki Józef
 • Rozmus Krzysztof
 • Rudzki Jan
 • Sodzawiczny Jerzy
 • Spyra Antoni
 • Stęchły Stanisław
 • Surma Stanisław
 • Szczygieł Krzysztof
 • Szłapa Jan
 • Urbańczyk Edward
 • Urbańczyk Ryszard
 • Wuzik Alojzy
 • Zakrajewski Alojzy
 • Zawiśliński Jacek

Kluby w podokręgu