Prezydium Podokręgu Tychy

 • Piotr Swoboda – Prezes Podokręgu Tychy
 •  

  Skład Prezydium Podokręgu Tychy:

  1. SWOBODA PIOTR - Prezes
  2. WOJTANOWICZ ANDRZEJ- Wice Prezes
  3. DEMKO MAREK - Wice Prezes
  4. MORKIS GRZEGORZ - Wice Prezes
  5. GÓRALCZYK JAROSŁAW
  6. PUSTELNIK ZBIGNIEW
  7. GODZIEK DOMINIK
  8. URBAŃCZYK EDWARD
  9. ZAKRAJEWSKI ALOJZY

  Kluby w podokręgu