Prezydium Podokręgu Tychy

  • Piotr Swoboda – Prezes Podokręgu Tychy

 

Skład Prezydium Podokręgu Tychy:

  1. SWOBODA PIOTR - Prezes
  2. WOJTANOWICZ ANDRZEJ- Wice Prezes
  3. DEMKO MAREK - Wice Prezes
  4. MORKIS GRZEGORZ - Wice Prezes
  5. GÓRALCZYK JAROSŁAW
  6. PUSTELNIK ZBIGNIEW
  7. URBAŃCZYK EDWARD
  8. ZAKRAJEWSKI ALOJZY

Kluby w podokręgu