Aktualności

PODSTAWOWE WYTYCZNE DLA ORGANIZATORÓW WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO

24/03/2021 10:59
Pamiętajcie o konieczności: dezynfekcji, zachowania 15-minutowych odstępów, zakrywania ust i nosa maseczką, zachowania dystansu społecznego oraz braku publiczności.

Kluby w podokręgu