Aktualności

Podziały grup w rozgrywkach

14/03/2023 12:16

Po uwzględnieniu uwag klubów podajemy podział grup w rozgrywkach młodzieżowych. W najbliższym okresie zostaną utworzone terminarze po opublikowaniu których w przypadkach zmian będą nakładane kary regulaminowe.

Kluby w podokręgu