Aktualności

Dokumenty licencyjne dla klubów KLASY OKRĘGOWEJ, A i B oraz wyłącznie młodzieżowych

9/03/2023 11:32

Dokumenty licencyjne otrzymane od klubów Klasy Okręgowej, Klasy A i B oraz grających tylko w rozgrywkach młodzieżowych proszę złożyć do 11 maja w biurze Podokręgu Tychy Śl. ZPN. Kopię: umów muszą być opisane za zgodność z oryginałem z datą podpisem, pieczątką Prezesa na każdej stronie. 


Klub składa wypełniony wniosek licencyjny (w tym dowód wpłaty za licencję, dokument potwierdzający prawo do korzystania z obiektu sportowego, w przypadku braku wymaganej liczby drużyn młodzieżowych umowę z innym podmiotem na szkolenie młodzieży, który zajmuje się wyłącznie szkoleniem młodzieży, protokół weryfikacji boiska na sezony 2023/2024 i 2024/2025) i oświadczenie RODO.

Kluby w podokręgu