Aktualności

Podział grup orlik E1 - skrzat G2 nowy podział

19/08/2022 13:45

Aktualizacja 01.09.2022.

Na wniosek kilku klubów doszło do zmiany podziału grup. Zgodnie z załącznikiem nr 1 do Regulamin Ramowego rozgrywek w piłkę nożną zgodnie z Unifikacją Organizacji Szkolenia i Systemu współzawodnictwa Dzieci i Młodzieży Piłkarskiej w Polsce z 2013 rozgrywki od orlika starszego do skrzata młodszego są prowadzone w formie turniejów. Gospodarz turnieju zobowiazany jest do przesłania sprawozdania z turnieju - wyniki posłużą do celów statystyczych. Podsumowanie rozgrywek zostanie podane po zakończeniu rundy.

Kluby w podokręgu