Seniorzy

4/06/2020 11:05

Zgłoszenia do rozgrywek seniorów

W załaczeniu ankieta dla rozgrywek seniorów klasy A, B i Pucharu Polski na szczeblu Podokregu Tychy w sezonie 2020/21. Ankietę prosze przesyłać w formie elektronnicznej na adres mailowy podokregu w nieprzekraczalnym terminine 20 czerwca 2020 r.
21/12/2017 13:01

Klubu Seniora Podokręgu Tychy - regulamin

KLUB SENIORA ŚLĄSKI ZPN PODOKRĘG TYCHY Karakuszka Zygmunt -- Przewodniczący Szachnitowski Kazimierz -- Wiceprzewodniczący Pindel Stanisław -- Sekretarz Barcik Jerzy Doktor Alojzy Draczyński Adam Góra Edward Gryzło Stanisław Jarek Stefan Kancelista Józef Maryjosz Roman Mazur Henryk Nowak Kazimierz Ozimina Jan Pławecki Józef Rudzki Jan Sodzawiczny Jerzy Surma Stanisław Stęchły Stanisław Urbańczyk Ryszard Wuzik Alojzy

Kluby w podokręgu