Zarząd i Komisja Rewizyjna

Obecny Zarządu:

 1. Piotr Swoboda – Prezes Podokręgu Tychy

 

Skład Zarządu Podokręgu Tychy:

 1. SWOBODA PIOTR - Prezes
 2. WOJTANOWICZ ANDRZEJ- Wice Prezes
 3. DEMKO MAREK - Wice Prezes
 4. HENRYK DROB - Wice Prezes
 5. SZŁAPA JAN
 6. GÓRALCZYK JAROSŁAW
 7. PISAREK TADEUSZ
 8. PUSTELNIK ZBIGNIEW
 9. WRÓBEL SŁAWOMIR
 10. MORKIS GRZEGORZ
 11. KUMOR JANUSZ
 12. GODZIEK DOMINIK
 13. URBAŃCZYK EDWARD
 14. ZAKRAJEWSKI ALOJZY

 

Skład Komisji Rewizyjnej Podokręgu Tychy:

 1. Sodzawiczny Jerzy – Przewodniczący
 2. Kancelista Józef – Członek
 3. Stęchły Stanisław – Członek

Kluby w podokręgu