Wydziały

 • DOKTOR ALOJZY - PRZEWODNICZĄCY
 • OZIMINA JAN - V-CE PRZEWODNICZĄCY
 • ZAWIŚLIŃSKI JACEK - SEKRETARZ
 • MARYJOSZ ROMAN - PRZEWODNICZĄCY
 • URBAŃCZYK RYSZARD - CZŁONEK
 • ANNA GOTZ - SEKRETARZ
 • Jarosław Ziemba - przewodniczący
 • Piotr Mrozek
 • Remigiusz Smoliński
 • Łukasz Morcinek
 • Krzysztof Chlebowski
 • Sebastian Hendel
 • Tomasz Rączkowski
 • Mateusz Piesiur
 • Piotr Sokół
 • Dawid Kołodziejczyk - piłka nożna dziewczyn
 • Aleksander Frejowski – przewodniczący KS Tychy
 • Sonia Zawisz - sekretarz
 • Tomasz Kuźniarz - referent ds. obsady i obserwacji
 • Mateusz Konieczny - II referent ds. obsady i obsługi extranetu
 • Paweł Kłyk - referent ds. ewidencji i finansów
 • Paweł Dziopak - referent ds. szkolenia Kadry KS Tychy
 • Karakuszka Zygmunt - Przewodniczący
 • Szachnitowski Kazimierz - Wiceprzewodniczący
 • Pindel Stanisław - Sekretarz
 • Barcik Jerzy
 • Doktor Alojzy
 • Draczyński Adam
 • Góra Edward
 • Gryzło Stanisław
 • Jarek Stefan
 • Kancelista Józef
 • Maryjosz Roman
 • Mazur Henryk
 • Nowak Kazimierz
 • Ozimina Jan
 • Pławecki Józef
 • Rudzki Jan
 • Sodzawiczny Jerzy
 • Surma Stanisław
 • Stęchły Stanisław
 • Urbańczyk Ryszard
 • Wuzik Alojzy

Kluby w podokręgu